OFERTA FIRMY ODO – BI

W maju 2016 roku Parlament Europejski uchwalił przyjęcie jednolitego prawa chroniącego osoby fizyczne w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, tj. ROZPORZĄDZENIA obowiązującego na obszarze całej Unii Europejskiej. W świetle nowej Ustawy o ochronie danych osobowych i z rozporządzenia Unii Europejskiej z dnia 25.05.2018 /RODO/, FIRMA  ODO – BI  OFERUJE:

1/ OFERTA PEŁNA: obejmuje powołanie Inspektora Ochrony Danych w firmie/spółce/instytucji i zapewnia:

 • pełne, kompleksowe zorganizowanie systemu bezpieczeństwa dla przetwarzanych danych osobowych na gruncie RODO;
 • przygotowanie i przeprowadzenie audytu ODO;
 • opracowanie pełnej dokumentacji systemu ODO;
 • szkolenia pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych;
 • sprawowanie ciągłego nadzoru nad systemem ODO w firmie/instytucji;

2/ OFERTA WSPARCIE: obejmuje specjalistyczne wsparcie dla firmy/spółki/instytucji i zapewnia:

 • przygotowanie firmy/instytucji do audytu ODO oraz implementacji  zasad ochrony danych osobowych na gruncie RODO;
 • pomoc w opracowaniu pełnej dokumentacji systemu ODO, zgodną z wymogami RODO;
 • przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych;

3/ OFERTA AUDYT: obejmuje przeprowadzenie audytu w firmie/instytucji w zakresie problematyki ochrony danych osobowych. Oferta audyt ODO zapewnia:

 • przygotowanie i przeprowadzenie audytu ODO w celu wdrożenia RODO;
 • udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytania ( w tym dotyczące Inspektora Ochrony Danych, zakresie korekty w systemie ochrony danych osobowych itd. itp);

4/ OFERTA SELEKTYWNA: obejmuje wybrane przez firmę/instytucję zadania z zakresu ochrony danych osobowych. Oferta zawiera możliwość wyboru z następujących usług:

 • wsparcie IOD, przeprowadzenie audytu ODO, szkolenie dla pracowników, opracowanie wybranych dokumentów ( Polityka bezpieczeństwa, Instukcja zarządzania SI, Procedury bezpieczeństwa, Rejestr czynności przetwarzania, itp.), a także inne zadania związane z korektą czy systemu ochrony danych osobowych.

5/ OFERTA ON-LINE: obejmuje wsparcie firmy/instytucji w zakresie ochrony danych osobowych poprzez kontakt on-line ( ankiety, formularze ) i kontakt bezpośredni, ale o charakterze doraźnym.

6/ OFERTA SPECJALNA: obejmuje przygotowanie firmy/instytucji do uzyskania certyfikatu potwierdzającego zorganizowanie właściwego systemu ochrony danych osobowych, zgodnego z wymogami RODO – będzie można po określeniu … przez Prezesa UODO.