1. Dorobek i doświadczenie firmy ”ODO – BI Ryszard Chwastek” obejmuje już 11 lat działalności w obszarze ochrony danych osobowych. W lipcu 2010 roku rozpoczęła swoją działalność firma ”Bezpieczeństwo Informacji Telekomunikacyjnych” [BI-TEL]. Skuteczne wykonywanie zadań w zakresie organizacji systemu ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych dla wielu firm w Szczecinie, zdecydowało o rozwinięciu działalności na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego i Lubuskiego. W 2020 roku, po zmianach organizacyjno-personalnych, została podjęta decyzja o zmianie nazwy firmy na obecną, tj. “Ochrona Danych Osobowych – Bezpieczeństwo Informacji ” [ ODO – BI]

2. Działalność ODO – BI opiera się na trzech specjalistycznych zespołach zadaniowych:

1/ Zespół Inspektorów Ochrony Danych,
2/ Zespół Ekspertów/Analityków Oceny Ryzyka,
3/ Zespół Administracyjny.

3. Firma jest gotowa świadczyć usługi przygotowania i wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w pełnym lub wybranym zakresie, zgodnie z przedstawioną na następnej stronie OFERTĄ.