Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych

Skontaktuj się z nami

O firmie

dowiedz się więcej o naszej firmie

Historia

Dorobek i doświadczenie firmy „Inspektorzy ODO Ryszard Chwastek Marcin Włodarz Sp. j.” obejmuje już 8 lat wspólnej działalności współwłaścicieli spółki w obszarze ochrony danych osobowych. Wiosną 2017 roku firma ”Bezpieczeństwo Informacji Telekomunikacyjnych Ryszard Chwastek” oraz firma “Usługi informatyczne Marcin Włodarz”, zdecydowały się na połączenie swoich potencjałów i w ten sposób doszło do powstania spółki jawnej “Inspektorzy ODO” (IODO).

Główną inspiracją do rozpoczęcia działalności w formule spółki było Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej tzw. RODO, którego istota polega na podniesieniu wymagalności w zakresie ochrony danych osobowych wobec podmiotów publicznych i prywatnych, w tym w wielu przypadkach, konieczności wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Wyższa wymagalność wobec każdej organizacji wiąże się bezpośrednio z dużo wyższą wymagalnością wobec specjalistów z zakresu ochrony danych, w tym z koniecznością posiadania nie tylko Inspektora ale i wspierającego jego działania zespołu ekspertów.

Mając na uwadze nasze doświadczenia i wiedzę, postanowiliśmy zaprosić do współpracy w spółce kolejnych specjalistów, w szczególności w dziedzinie spraw bezpieczeństwa i oceny ryzyka, analityków oraz kancelarię prawną.

Zespoły

Aktualnie działalność spółki “Inspektorzy ODO” opiera się na trzech głównych zespołach zadaniowych, wspieranych przez dział prawny:

 1. Zespół Inspektorów ODO,
 2. Zespół Ekspertów ds. bezpieczeństwa
 3. Zespół Analityków ds. analizy i oceny ryzyka,
 4. Dział Prawny.

Usługi

Spółka jest gotowa świadczyć różnorodne usługi związane z ochroną danych osobowych w pełnym lub wybranym zakresie tj. prowadzenie audytów, organizowanie i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO (sekcja OFERTA).  Duże zainteresowanie komplementarną ofertą spółki „Inspektorzy ODO” na rynku zdecydowało o rozwinięciu działalności nie tylko w Szczecinie, ale i na obszarze Województw Zachodniopomorskiego oraz Lubuskiego.

Usługa, w wyniku której organizacja otrzymuje informacje w postaci pisemnego Raportu, o aktualnym stanie zorganizowania systemu ochrony danych osobowych, a przede wszystkim jakie zmiany należy wprowadzić aby dostosować organizację do wymogów RODO, w tym:

 • identyfikacja zbiorów danych osobowych i procesów przetwarzania, szczególnie w SI
 • analiza niezbędności, adekwatności oraz celowości przetwarzania zbiorów danych
 • zdefiniowanie niedociągnięć w obszarze spraw administracyjno-organizacyjnych
 • analiza zagrożeń i ryzyka w określonym obszarze przetwarzania danych osobowych
 • analiza wypełnienia praw i wolności osób, których dane dotyczą
 • sporządzenie raportu zawierającego opis stanu obecnego oraz rekomendacje niezbędnych zmian, które należy wprowadzić dla zapewnienia zgodności z RODO

Usługa, w ramach której dokonujemy pełnego dostosowania organizacji do wymogów RODO, poprzez opracowanie stosownej dokumentacji systemu ochrony danych osobowych oraz nadzorowanie procesów wprowadzania zmian w organizacji, mających na celu dostosowanie jej do postanowień RODO, tj.

 • opracowanie pełnej dokumentacji systemu ochrony danych (rejestry, polityki, procedury)
 • opracowanie umów powierzenia, stosownych zgód oraz odpowiednich klauzul
 • opracowanie analizy zagrożeń i ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych
 • szkolenia personelu
 • nadzór nad wprowadzaniem zmian wynikających z audytu i przyjętego modelu systemu

Usługa, polegająca na  wyznaczeniu ze spółki Inspektorzy ODO specjalistę na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD), którego funkcje i zadania określa RODO. Stanowisko Inspektora jest wymagane dla wszystkich instytucji publicznych oraz dla podmiotów prywatnych, których główna działalność polega na  przetwarzaniu danych osobowych na dużą skalę lub danych szczególnych. W ramach głównych zadań Inspektor Ochrony Danych realizuje:

 • nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych i ich zgodności z RODO
 • stosowanie opracowanej dokumentacji systemu w codziennej działalności organizacji
 • zapewnia współdziałanie osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu ochrony
 • informowanie Administratora/Podmiotu Przetwarzającego o nowych obowiązkach wynikających z realizowanych zadań, szczególnie po zmianach organizacyjnych
 • prowadzi sprawdzenia wybranych elementów systemu ochrony danych w organizacji
 • IOD reprezentuje organizację przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Usługa, w ramach której organizacja otrzymuje dostępność do specjalistycznej wiedzy zapewnionej przez wyznaczonych specjalistów z naszej spółki w ramach stałej współpracy. Doradzamy, odpowiadamy na pytania, wspieramy określone działy, piony i całą organizację w zakresie spraw bieżącego wsparcia systemu ochrony danych osobowych. Zespół specjalistów spółki Inspektorzy ODO stanowią źródło wiedzy dla organizacji i osób odpowiedzialnych za zgodność przetwarzania danych z RODO

Usługa, w ramach której przeprowadzamy analizę i ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych. Wynikiem prowadzonej analizy i oceny jest wskazanie stopnia ryzyka wystąpienia negatywnych skutków dla osób, których dane dotyczą oraz określenie obszarów, w których ryzyko należy ograniczyć. Usługa jest nierozerwalnie związana z usługą audytową, a jej przeprowadzenie jest wymagane w obszarach wskazanych w RODO i w wytycznych Prezes UODO.

W ramach tej oferty organizacja otrzymuje kompleksową usługę obejmującą AUDYT, WDROŻENIE, WSPARCIE i ciągłość funkcjonowania INSPEKTORA OCHRONY DANYCH ( rejestracja IOD w UODO w Warszawie ).

OFERTA PEŁNA jest właściwym rozwiązaniem dla organizacji, która oczekuje/wymaga kompletnego i systemowego jej przeprowadzenia przez złożony proces dostosowania do wymogów RODO.

Zaufali nam

Kontakt

Skontaktuj się z nami
Podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu zgodnie z polityką prywatności.

Inspektorzy ODO Sp. j.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin

e-mail:
biuro@odo.szczecin.pl

numery telefonów:
512 895 544
603 848 330

NIP: 8513216873
REGON: 368834295
KRS: 0000706145