Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych

Skontaktuj się z nami

O firmie

dowiedz się więcej o naszej firmie

Historia

Firma Inspektorzy ODO powstała na początku roku 2017, jednak współpraca współwłaścicieli, Ryszarda Chwastka i Marcina Włodarza, sięga roku 2010. Już od ponad 8 lat specjalizują się oni w obszarze ochrony danych osobowych.

Wejście w życie tzw. RODO czyli Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) sprawiło, że wymagania dotyczące specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem informacji i danych stały się zdecydowanie większe. Powstanie firmy Inspektorzy ODO było wyjściem naprzeciw potrzebom naszych klientów.

Świadczenie kompleksowych usług jest możliwe ponieważ od momentu powstania zespół firmy powiększa się o kolejnych wysoko wyspecjalizowanych współpracowników i partnerów zajmujących się: zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem, oceną ryzyka i analizą zagrożeń oraz wymaganiami prawnymi.

Zespoły

Naszą działalność opieramy na trzech zespołach, które wspierane są przez dział prawny:

 1. Zespół inspektorów ochrony danych osobowych – składający się z osób posiadających, które ukończyły kursy i szkolenia (poświadczone odpowiednimi certyfikatami) uprawniające do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych
 2. Zespół ekspertów ds. bezpieczeństwa – zajmujący się oceną bezpieczeństwa na obszarze przetwarzania danych (alarmy, monitoring, klasy zabezpieczeń drzwi, okien, szaf itp.) oraz opracowaniem planu ochrony tego obszaru. Ściśle współpracuje z firmami ochroniarskimi przy zawieraniu umów ochrony.
 3. Zespół analityków ds. analizy i oceny ryzyk – to zespół zajmujący się DPIA (Data Protection Impact Assessment) czyli oceną procesu przetwarzania chronionych danych. Analitycy badają ryzyka i skutki procesu, np. moment, w którym możliwy jest wyciek danych w trakcie przetwarzania i jego prawdopodobieństwo.
 4. Dział prawny – dział zajmujący się przygotowaniem niezbędnej dla RODO dokumentacji, np. interpretacje, procedury.

Usługi

Firma świadczy pełen zakres usług związany z RODO (zakładka OFERTA): audyty, tworzenie i wdrożenie systemów danych osobowych, wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych, ocenę ryzyka przetwarzania danych osobowych.

Współpracujemy zarówno z dużymi firmami, które potrzebują kompleksowej opieki w zakresie ochrony danych, jak i mniejszymi przedsiębiorstwami, które oczekują wsparcia i consultingu doświadczonych specjalistów przy wdrażaniu zaleceń RODO.

Aktualnie świadczymy usługi dla klientów na terenie woj. Zachodniopomorskiego i Lubuskiego, ale chętnie podejmiemy się współpracy z firmami w innych rejonach Polski.

Wynikiem przeprowadzonego audytu jest Raport o aktualnym stanie zorganizowania systemu ochrony danych osobowych. Przede wszystkim Raport wskazuje jakie zmiany należy wprowadzić aby dostosować organizację do wymogów RODO, w tym:

 • identyfikacja zbiorów danych osobowych i procesów przetwarzania, szczególnie w SI
 • analiza niezbędności, adekwatności oraz celowości przetwarzania zbiorów danych
 • zdefiniowanie niedociągnięć w obszarze spraw administracyjno-organizacyjnych
 • analiza zagrożeń i ryzyka w określonym obszarze przetwarzania danych osobowych
 • analiza wypełnienia praw i wolności osób, których dane dotyczą
 • sporządzenie raportu zawierającego opis stanu obecnego oraz rekomendacje niezbędnych zmian, które należy wprowadzić dla zapewnienia zgodności z RODO

Wdrożenie jest usługą komplementarną do audytu. Jej głównym celem jest dostosowanie organizacji do wymogów RODO. Jest to możliwe dzięki opracowaniu stosownej dokumentacji systemu ochrony danych osobowych oraz nadzorowanie procesów wprowadzania w organizacji zmian wynikających z RODO. Wdrożenie obejmuje:

 • opracowanie pełnej dokumentacji systemu ochrony danych (rejestry, polityki, procedury)
 • opracowanie umów powierzenia, stosownych zgód oraz odpowiednich klauzul
 • opracowanie analizy zagrożeń i ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych
 • szkolenia personelu
 • nadzór nad wprowadzaniem zmian wynikających z audytu i przyjętego modelu systemu

Usługa skierowana jest do organizacji i firm, których działalność wymaga ustanowienia Inspektora Ochrony Danych, czyli osoby która dba o przestrzeganie postanowień RODO. W ramach usługi możliwe jest wyznaczenie na stanowiska Inspektora odpowiednio przeszkolonego członka naszego zespołu, który będzie dla Państwa realizował zadania wynikające z RODO:

 • nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych i ich zgodności z RODO
 • stosowanie opracowanej dokumentacji systemu w codziennej działalności organizacji
 • zapewnienie współdziałania osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu ochrony
 • informowanie Administratora/Podmiotu Przetwarzającego o nowych obowiązkach wynikających z realizowanych zadań, szczególnie po zmianach organizacyjnych
 • prowadzenie sprawdzenia wybranych elementów systemu ochrony danych w organizacji
 • reprezentowanie organizacji przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wsparcie dedykowane jest tym organizacjom, które posiadają dużą wiedzę z zakresu RODO, ale potrzebują zewnętrznej konsultacji i pomocy. Doradzamy, odpowiadamy na pytania, wspieramy określone działy lub całą organizację w zakresie spraw bieżącego działania systemu ochrony danych osobowych.

Usługa, w ramach której przeprowadzamy analizę i ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych. Wynikiem prowadzonej analizy i oceny jest wskazanie stopnia ryzyka wystąpienia negatywnych skutków dla osób, których dane dotyczą oraz określenie obszarów, w których ryzyko należy ograniczyć. Usługa jest nierozerwalnie związana z usługą audytową, a jej przeprowadzenie jest wymagane w obszarach wskazanych w RODO i w wytycznych Prezes UODO.

Oferta skierowana jest do organizacji, którym zależy na kompleksowym wdrożeniu zaleceń RODO, przy minimalnym zaangażowaniu własnego zespołu.

Usługa obejmuje: audyt, wdrożenie, wsparcie oraz wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych spośród zespołu Inspektorzy ODO rejestrowanego w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Zaufali nam

Kontakt

Skontaktuj się z nami
Podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu zgodnie z polityką prywatności.

Inspektorzy ODO Sp. j.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin

e-mail:
biuro@odo.szczecin.pl

numery telefonów:

603 848 330

512 895 544

NIP: 8513216873
REGON: 368834295
KRS: 0000706145