Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Implementacja RODO       Wykonywanie obowiązków IODO (wsparcie)       Szkolenia ODO dla personelu       Szacowanie ryzyka

Audyt systemu ODO

Audyt systemu ODO

 

Szacowanie ryzyka ODO

Szacowanie ryzyka ODO

 

dokumentacja ODO

dokumentacja ODO